Golden Gate Ventures | Venture Capital for Southeast Asia

พบกับทีมงาน

  • Vinnie Lauria

   หุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง

  • Jeffrey Paine

   หุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง

  • Paul Bragiel

   หุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง

  • Michael Lints

   หุ้นส่วนธุรกิจ

  • Justin Hall

   ประธาน

  • Jeremy Yap

   นักลงทุนรายอิสระ

  • Angela Toy

   หัวหน้าฝ่ายการเงินและการดำเนินงาน

  • Nica Policarpio

   ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ

  • Jia Li Tan

   ผู้ช่วยผู้บริหาร

  • Jeffrey Chua

   นักวิเคราะห์ระบบการปฏิบัติงาน

  • Kenrick Drijkoningen

   ผู้ช่วยเฉพาะทาง

ที่ปรึกษา

 • Ricardo Bun

  หุ้นส่วนผู้จัดการ
  MONITOR CAPITAL PARTNERS